top of page
TAČR TREND

Využitı́ biotechnologických postupů pro zvýšenı́ kvality, efektivity a konkurenceschopnosti produkce sadby borůvky a zástupců rodu Rubus.

 

Cílem projektu je tvorba sadbového materiálu borůvky a zástupců rodu Rubus prostřednictvím biotechnologických postupů zahrnujících využitı́ bioreaktorů s principy Průmyslu 4.0, produkci ozdraveného materiálu se zlepšenými kvalitativním i vlastnostmi a vhodnými kombinacemi znaků a užitných vlastnostı́ pro zvýšenı́ konkurenceschopnosti na zahraničních trzích.

bottom of page